0 votes
in Eğitim by (320 points)

1 Answer

0 votes
by (540 points)

MERHABA:)

Cevap, Jeon'unuzla başlayacak.

Hz. Muhammed (sav) kimdir?

Geleceği görebilir ve söyleyebilir.

Doğduğunda 571 yılıydı.

Buna El-Emin de denir.

Hatice ile evlidir.

632'de öldü.

Hz. İslam Peygamberi'nin İslam'ı yaymak için gittiği ilk yer neresidir?

Nur adlı dağa çıktı ve Hira adlı bir mağaraya girdi.

İnsanlara İslam'ı ilk olarak 622 yılında öğretti.

Peygamberimiz İslam'ı insanlara ilk anlattığında nasıl bir tepki aldı?

Peygamber dediğimiz adamı birileri öldürmeye çalıştı.

Peygambere saygılı davranmadılar.

Tebliğ Nedir?

Buna insanları Allah'ın (cc) emirleri konusunda aydınlatmak denir.

En içten dileklerimle:)

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...