0 votes
in Eğitim by (4.3k points)

1 Answer

0 votes
by (4.0k points)

Merhaba

Yang prensibi aşağıdaki bölümlerden oluşur:

Yang prensibini oluşturan parçalar pek çok farklı şeyi kapsamaz. Bunlar:

En koyu renkler kadar karanlık olan cinsiyet (erkek/erkek) renkler.

Güneş, diğer bazı parçaları gibi sıcaklığın bir işaretidir.

İnatçı bir kişiliğin anlamına gelir

Ayg unsuru değildir, bazı metinlerde güneş ve ay olarak yazılmış olsa da. İnsanlar bunun sadece bir güneş-yang elemanı tarafından yapılabilecek bir şey olduğunu düşünüyor.

Çoğu zaman, "Yang" kelimesi Yin Yang olarak yazılır, bu da "Yin" kelimesi böyle yazılır.

Yin ne anlama geliyor?

"Ne kadar karanlık ve üzücü olduğunu gösterir."

Bir işaret olarak, ay kullanılır.

→ Cinsiyet (kız/kadın)

"Ne kadar soğuk olduğunun bir işaretidir"

nazik bir kişiliğin işaretidir.

Buradaki bilgilerden, Yin ve Yang'ın karşıt olan iki tür enerji olduğunu anlayabilirsiniz. Bunlardan biri kız, diğeri ise adam anlamına geliyor.

#Bugrjj / #optitim

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...