0 votes
in Eğitim by (4.3k points)

1 Answer

0 votes
by (4.0k points)

Merhaba. Öğrenmek eğlencelidir.

Cevap vermek:

1- Tema, Türkiye ile savaşan erozyon, ağaçlandırma ve doğal varlıkların korunması için fon anlamına gelir.

Toprak Dede Hayrettin Karaca ve A. Nihat Gokyit 1992'de Tema Vakfı'na birlikte başladı. Bu organizasyonun başlamasının ana nedeni, dünyanın kuru bölgelerinde karaya ağaç dikmekti. Bu noktada, en çok ağaç diken kuruluşlardan biridir.

2-TTKD olarak adlandırılan Türk Doğa Koruma Derneği:

TKKD, 1955 yılında doğa ile ilgilenen ve zamanlarını ücretsiz olarak veren kırk kişi tarafından başlatıldı. Amaçları, gelecekteki insanların zevk alması için daha temiz bir doğal ortam bırakmaktır.

3-) Çevre Koruma ve Ambalaj Atık Kurtarma Vakfı olan Evko şudur:

Ana hedefleri, insanların daha fazla geri dönüşümünü sağlamaktır. Birçok farklı şeyi yeniden kullandılar.

Sadece birkaçı burada gösteriliyor.

Greenpeace, EKUL (Çevre ve Kültürel Değerlerin Korunması ve Tanıtımı Vakfı), Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF) ve Turmepa Derneği olarak da bilinir.

Gerçekten yardım edebildiğimi umuyorum.

Ordunun güvercin

#Aliahmet0652

#Optitim

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...