0 votes
in Eğitim by (4.3k points)

1 Answer

0 votes
by (4.0k points)

Cevap vermek:

Takasın Neolitik dönemde başladığı düşünülmektedir. Bu yaş yaklaşık 10.000 yıl önce başlar ve yaklaşık 6.000 yıl önce sona erer.

Tanım:

Benim için uygarlığı tanımlayabilir misin?

Medeniyetin ne olduğunu bilmek istiyorsanız, zaman içinde fikir, sanat ve teknolojinin ne kadar değiştiğine bakın. Toplumun varlığı, sistematik bilgi gibi dokunamayan şeyler ve yaptığı araçlar gibi dokunulabilecek şeylerle de tanımlanabilir.

• Kültür ve medeniyet arasındaki fark, medeniyetin bir ilerleme işareti ve daha maddi olarak ölçülebilen bir kavram olmasıdır, kültür genellikle ya manevi değerlerin maddi yansımaları veya fiziksel hale getirilen duygu ve düşüncelerden oluşur. .

Hangi ülke veya bölge, üzengi kullanan ilk kişi olduğunu söyleyebilir?

İnsanlar Avarların üzengi kullanan ilk insanlar veya grup olduğunu söylüyor.

Şehir devletleri nedeniyle hangi antik medeniyetler önemliydi?

Sümerler şehir devletlerini "şehir devletleri" olarak adlandırdılar, ancak Yunanlılar onlara "Polis" adını verdiler. Hititler ayrıca "şehir devletleri" olarak adlandırılabilecek şeylerde yaşıyordu, ancak onlara belirli bir isim vermediler.

Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk filosunu inşa etmesine yardımcı olmak için en çok Anadolu Menavatakları'ndan hangisi yaptı?

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...