0 votes
in Eğitim by (4.3k points)

1 Answer

0 votes
by (4.0k points)
Engellilik nedeniyle devamsızlık, bir kişinin engellilikleri nedeniyle okula veya başka bir yere gitmemesidir. Hasta, ama çok önemli bir işi vardı, bu yüzden hasta olmasına rağmen ya da hasta olduğu için evde kalmasına rağmen işe gitti. İşte "engellilikle ilgili devamsızlıklar.

Yokluğun bir nedeni olmasa da, buna "bağımsız yokluk" denir. ".

İyi vakit geçir.

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Feb 24, 2023 in Eğitim by Alvin (4.3k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
...