0 votes
in Eğitim by (4.3k points)

1 Answer

0 votes
by (4.0k points)

M e r h a b a a ^ -

Soruma bak;

"Ver" kelimesinin tersi "l" mektubu olurdu. Kelimeler ve bilgi;

Lütfen onu bana ver.

Bana bu şeyi vermen gerekiyor.

Bunu ona teslim etmem gerekiyor. > A l i l e c e m e r;

Bunu benim için satın alacaksın, değil mi?

Sadece bir şeyi al.

Mümkün olan en kısa sürede bunu alın.

E K O L A K,

Anlam'ın neyle ortak yanı yok?

Kelimenin diğer anlamı olarak da adlandırılan bir kelimenin tersine z t a n l a m denir. Bu, kelimenin ilk anlamından farklıdır.

✦ z z ı t a n l a m Örneğin k l e i;

Az çok

İyi kötü

Düşük ila yüksek, beyaz ila siyah, büyük ila küçük, sıvı ila katı, çok yakın, girişe çıktı. Evet-kabul-reddetme başarısı ve

# OPTİMUM

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Feb 24 in Eğitim by Ros (4.0k points)
0 votes
1 answer
asked Feb 23 in Eğitim by Thompson (4.6k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Feb 24 in Eğitim by Alvin (4.3k points)
...