0 votes
in Eğitim by (4.3k points)

1 Answer

0 votes
by (4.0k points)

Merhaba 

Eş anlamlılar, aynı şey anlamına gelen ancak farklı yazımlara ve telaffuzlara sahip kelime gruplarıdır. Örneğin, kırmızı ve kırmızı, beyaz ve beyaz, zihin ve kendimiz.

Vatan yerine kullanılabilecek başka bir kelime yurt.

- Birinin ülkesinin sevgisi, bir kategoriye konabilecek bir şey değildir.

- Kendi evinde barış olsun ve sonra tüm dünyada barış olacak!

"Umarım yardım edebilirim."

Umarım bu çok şey öğrenmenize yardımcı olur. #thinkingpositive #creative ama mutsuz

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Feb 24, 2023 in Eğitim by Alvin (4.3k points)
0 votes
1 answer
asked Feb 24, 2023 in Eğitim by Ros (4.0k points)
0 votes
1 answer
asked Feb 23, 2023 in Eğitim by Thompson (4.6k points)
0 votes
1 answer
...