0 votes
in Eğitim by (4.3k points)

1 Answer

0 votes
by (4.0k points)

Avukat Avukatlar Bakanlığı'na gidecek.

Hukuk okumak istiyorsanız, katılmanız için en iyi departman TM departmanıdır. Yani, aynı.

Aynı miktarda kilo almak için, diğer şeylerin yanı sıra matematik, tarih, coğrafya ve İngilizce'de başarılı olmalısınız.

#onrald

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...