0 votes
in Eğitim by (4.3k points)

1 Answer

0 votes
by (4.0k points)

Sözlüğe göre "cesaretlendirme" için benzer bir anlamı olan "teşvik" kelimesi, bir dizi durumda yararlı olabilir. Öğrencilerin kayıtlı olduğu okulların ödemek zorunda kaldıklarını yarıya indirdiler. Bu teşvik hükümetten geliyor ve okul yaklaşık 4.000 Türk Lira (TL) nakit alacak.

okumak gibi ...

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

...