0 votes
in Eğitim by (4.3k points)

1 Answer

0 votes
by (4.0k points)

taoculuk

Taoizmin temel fikri, Tao'nun dünyadaki en önemli şey olmasıdır.

Herkes Tao'ya göre yaşamaya çalışmalı. Tao cennetin yoludur. Saf, adil ve hafiftir. Taocu düşünce tarzı savaşa karşı. Sırayla savaş veya arıza şansı varsa, işleri tekrar düzene getirmek için savaşa gitmek sorun olur.

Taocu din hakkında birkaç şey daha konuşalım.

Taoizm, hayatı ve Çin'den gelen bir dini düşünmenin bir yoludur. Buna felsefi bir sistem de diyebilirsiniz. İnsanların nasıl ve neye inandığına ve nasıl inandıklarına bağlıdır.

Bu durumda, Tao fikri çok önemlidir. Mistisizm Taoizmin en önemli parçasıdır. Bu bir din haline geldi ve dünyanın dört bir yanındaki yaklaşık 50 milyon insan kurallarına uyuyor.

Tao'nun evrendeki her şeyin arkasındaki itici güç olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, başka bir şeyden önce var olan en temel ve her şeyi kapsayan ilke olduğu düşünülmektedir.

Tao, Taoizm'in ilk ve en önemli yaratıcı ilkesidir. Alemden önce gelir. Bu dinde, bir tanrı olarak da görülür.

Din, gelenek ve gelenek gibi şeyler bir kişinin değerlerini nasıl oluşturduğunu nasıl etkiler?

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...