0 votes
in Eğitim by (4.3k points)

1 Answer

0 votes
by (4.0k points)

Cevap vermek:

İstanbul ve Edirne birbirinden 239 kilometre uzaklıktadır.

İstanbul - Kırklareli arası mesafe 214 kilometredir.

İstanbul ve Bursa'nın her biri 242 kilometre uzaklıktadır.

İstanbul Sakarya arası 155 kilometredir.

İstanbul - Tekirda arası mesafe 146 kilometredir.

Türkiye'de yaptığımız ödevi okuyarak ve ülkenin birçok şehri ve kültürüne odaklanarak bu konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

Türkiye'yi güzelleştiren bir yazı okumak isterseniz:

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...