0 votes
in Eğitim by (4.0k points)

1 Answer

0 votes
by (4.3k points)

Cevap vermek:

"Tehlike", batmak üzere olan bir geminin yardım çağırmak için kullanacağı bir mesaj türüdür.

Açıklama:

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Feb 24, 2023 in Eğitim by Alvin (4.3k points)
0 votes
1 answer
asked Feb 24, 2023 in Eğitim by Alvin (4.3k points)
0 votes
1 answer
asked Feb 24, 2023 in Eğitim by Alvin (4.3k points)
0 votes
1 answer
asked Feb 24, 2023 in Eğitim by Alvin (4.3k points)
...