0 votes
in Eğitim by (4.0k points)

1 Answer

0 votes
by (4.3k points)

Cevap vermek:

Anti Meridian, karşıt yarımkürede bulunan ve bir meridyenin dairenin her tarafını dolaşmasını sağlayan bir meridyenin adıdır.

42 derece batı boylamındaki meridyen, 138 derece doğu boylamındaki meridyenin karşısındadır.

180 – 42 = 138

Açıklama:

80 dakika kaç saate eşittir?

1. 80 dakikanın kaç saat olduğunu bulmak için 1 saatin 60 dakika olduğunu bilmemiz gerekir. O zaman 80 dakikanın ne kadar uzun olduğunu bulacağız.

2. Seksen sayısı bir saat altmış dakikadan oluşur. Bundan sonra 1 saat denilecek. Başka bir deyişle, 80'i 60'a bölersek bölüm olarak 1 elde ederiz ve kalan 20 kalandır.

3. Kalan yirmi, ne kadar zaman geçtiğini gösterir. Bu nedenle, bir saat yirmi dakika seksen dakikaya eşittir.

4. Üstel denklem durumunda, kalan sayı 0 olana kadar 80/60 yapmaya devam etmelisiniz.

5. 80'i 60'a böldüğünüzde 1,33 elde edersiniz. Bu nedenle, 80 dakika 1,33 saate eşittir.

Zaman nasıl ölçülür? Farklı birimler nelerdir?

Çoğu insan zamanı ölçmek için saati, dakikayı, saniyeyi ve milisaniyeyi kullanır.

• 1 saat 60 dakikaya eşittir.

• Bir dakikada altmış saniye vardır.

• Bir saniyede altmış bir saniye vardır.

74 derece Doğu boylamındaki bir yer hangi zaman dilimine girer?

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...