0 votes
in Eğitim by (4.0k points)

1 Answer

0 votes
by (4.3k points)

Konu eğitim olduğunda Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İsviçre, Almanya, Fransa ve Finlandiya en gelişmiş ülkelerden bazılarıdır.

İyi bir eğitim sistemine sahip olmak önemlidir.

Daha gelişmiş öğretim yöntemlerinde, öğrencinin ne öğretildiğini hatırlaması gerekli değildir. Öğrenmek isteyen herkes öğrenebilir, ancak onu nasıl anlayacağı ve kendi sonuçlarına varacağı öğrenciye kalmıştır.

Gelişmiş bir eğitim sisteminde insanlar bir şeyleri deneyerek ve neyin işe yarayıp neyin yaramadığını görerek öğrenirler.

Matematik, fizik, dilbilgisi ve sosyal bilgiler dışında, dünyanın en iyi okulları sanat, müzik, spor ve ekonomi gibi çok çeşitli diğer konulara da büyük önem vermektedir. Öğrencilerin okul dışındaki etkinliklere katılmaları ve okul dışında ilgi alanları bulmaları kuvvetle teşvik edilir.

Yerleşik eğitim sistemlerine sahip ülkelerdeki öğrenciler, tüm hafta sonu ders çalışmak zorunda kalmazlar ve kendilerini birbirleriyle yarışıyormuş gibi hissetmezler.

İyi bir eğitim sistemine sahip ülkelerde herkes en iyi olduğu alanda başarılı olur. Ancak herkesin aynı şekilde başarılı olması beklenemez.

En gelişmiş eğitim sistemlerine sahip ülkeler hakkında hızlı bir araştırma yapmak, belirli bir ülkede hangi okulların en prestijli olduğunu anlamanıza yardımcı olabilir.

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...