0 votes
in Eğitim by (4.0k points)

1 Answer

0 votes
by (4.3k points)

Merhaba 

Gelelim sorumuza:

Hücre iskeletinin hangi kısmı en büyük çapa sahiptir?

Cevap:

Mikrotübüller olacak.

Birisi "mikrotübüller" hakkında konuştuğunda bu ne anlama geliyor?

Hücre iskeletinin en çok yer kaplayan kısmıdır. Hücrenin içinde sağlam bir iskelete benzeyen bir şey oluşacaktır.

Aşağıdakiler, mikrotübüllerin yaptığı şeylerden bazılarıdır:

Kirpikler ve flagella gibi hareket edebilen ve hareket eden organellerden (hücre içinde) sorumlu uzantılara sahiptir.

Başarı

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

...