0 votes
in Eğitim by (4.0k points)

1 Answer

0 votes
by (4.3k points)

Doğru cevap üçtür.

Ayrıntılı adım adım açıklama: Merhaba,

Bu soruyu cevaplamadan önce, bir bardak suyun içinde yaklaşık 250 mL su olduğunu bilmemiz gerekir. Bu durumda, her 1000 mL süt için 4 bardak suya ihtiyacınız olacak.

Yukarıdaki bilgileri başlangıç noktası olarak alarak basit bir oranlama işlemi yaparak ve daha sonra iç ve dış çarpma yaparak cevabı alarak problemimizi çözebiliriz:

4 bardak 1000 ml ise,

Bu, bardak sayısının 750 mL katıdır. Ürün baştan sona yapılmıştır;

1000*x= 750*4

x= 3000/1000

x = 3 bardak. Ama bu sadece bir tahmin; sorunun doğru cevabı camın şekline göre çok farklı olabilir.

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Feb 23, 2023 in Eğitim by Ros (4.0k points)
0 votes
1 answer
asked Feb 24, 2023 in Eğitim by Alvin (4.3k points)
0 votes
1 answer
asked Feb 23, 2023 in Eğitim by Ros (4.0k points)
0 votes
1 answer
asked Feb 23, 2023 in Eğitim by Sandra (4.7k points)
...