0 votes
in Eğitim by (4.0k points)

1 Answer

0 votes
by (4.3k points)

Cevap vermek:

Mula bölgesine adını veren çömlek kebabı burada popüler bir yemektir.

Açıklama:

Etrafta dolaşmanın farklı yolları nelerdir?

Etrafta dolaşmanın dört farklı yolu var.

1. karada ulaşım türleri,

2. Deniz yoluyla ulaşım ve

3. Uçakla ulaşım,

4. Bu ulaşım yönteminde raylar kullanılmaktadır.

• Bir ülkenin karayollarının ve ulaşım türlerinin büyümesi, ülkenin genel ekonomik ilerleme derecesi için kritik öneme sahiptir.

Ne tür araba ve kamyonlar var?

• Otomobiller, bisikletler, kamyonlar, otobüsler, traktörler, kaykaylar, faytonlar, yayalar vb.

• Gemi, feribot ve benzeri su üzerinde çalışan ulaşım araçları.

• Küresel ekonomi için deniz taşımacılığının önemi göz ardı edilemez.

• Uçaklar, helikopterler, balonlar, zeplinler ve benzerleri gibi havayolları tarafından kullanılan ulaşım yolları.

• Tren, metro, tramvay ve benzeri raylar üzerinde çalışan ulaşım araçları.

• İzmir-Aydın arasındaki demiryolu hattı, Türkiye'de kurulan ilk demiryolu ulaşım hattıdır. 1860 yılında İngilizler tarafından yaptırılmıştır.

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...