0 votes
in Eğitim by (4.0k points)

1 Answer

0 votes
by (4.3k points)

IV. Selim'in Başlattığı Organizasyonlar

3. Selim zamanında okulların kuruluşu;

Muhendishane-i Bahri Hümayun (Deniz Harp Okulu) kumbarası

Mühendislikhane-i Berri-i Hümayun (Topçu Okulu) III. Selim'in yaptırdığı bu okulların çoğu askerlikle ilgili yeni şeyler denemek için açılmış kurumlardır. Avrupa'daki eğitim sistemleri, bu eğitim kurumlarının kurulmasının büyük bir parçasıydı. Bazı açılardan Osmanlı İmparatorluğu'nun birlikleri Avrupa'dakine benzer bir eğitim almaya başladı. Bu, özellikle Fransa'da askeri akademiler kurulduğunda ve Avrupa'dan eğitmenler işe alındığında doğruydu.

III. Selim, bu kurumların hem askeri açıdan hem de işleyiş şekli açısından Fransız hükümetinin yardımıyla kurulmasını istedi. Bunun bir işareti, öğrencilerin okulda Fransızca dersi almak zorunda olmalarıdır.

Selim döneminde yapılan en önemli değişiklikler nelerdi?

Nizami Cedit ordusu yapımında ilk adım.

İrad Cedit'in kuruluşu ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmıştır.

Tüm Avrupa'da kurulan elçiliklerin kalıcı hale getirilmesi

Öğrencilerin İngilizce dışında bir dil öğrenmeleri gereken ilk yer askeri okullardı.

Osmanlı Devleti'nde ilk divan teşkilatını kuran Osmanlı hükümdarı hangisidir?

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...