0 votes
in Eğitim by (4.0k points)

1 Answer

0 votes
by (4.3k points)

MERHABA!

Belirleyici kelimelerin paragrafta olması ne anlama geliyor?

-Başka bir deyişle paragraf, içinde bahsedilen yer, kişi, zaman vb. Her paragrafın ne anlama geldiğini açıklayan terimlere sahip olması gerekli değildir.

Paragrafta niteleyici kelimeler varsa, bu "açıklama" işlevinin kullanıldığı anlamına gelir.

Gelin birlikte bir paragraf yazalım ve bazı niteleyiciler eklemeyi unutmayın;

Yanında beyaz bir kuş vardı. Minoş ismini seçmiştir. Gözleri biraz kırmızıydı ve kuyruğu çok uzundu. Bu kuşa sahip olan kişi çok beğenmiş. İşletmenin sahibi Sinem'di. Ayrıca sarı saçlı ve mavi gözlü çok güzel bir genç kadındı.

İyi şanlar!

#OptiEkip

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Feb 24, 2023 in Eğitim by Alvin (4.3k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
...