0 votes
in Eğitim by (4.0k points)

1 Answer

0 votes
by (4.3k points)

merhaba ^^

Sayıları iki gruba ayırabiliriz: anlam ifade edenler ve anlam ifade etmeyenler.

Yani kökten çıkabilen sayılar olduğu gibi kökten çıkamayan sayılar da vardır.

Rasyonel sayılar kökün dışına çıkabilen sayılardır. size bir örnek vermek gerekirse:

Bunu 25'e bölerseniz 5 elde edersiniz.

Bu, 81 = 9'a eşittir, yani 9'dur.

İrrasyonel sayılar köklerinden daha fazla ayrıştırılamayan sayılardır. size bir örnek vermek gerekirse:

26, 5 ile 6 arasında bir sayıya karşılık gelir ve biz onu yaklaşık 5.1 olarak adlandırırız.

65 bölü 9, 8 ile 9 arasındadır ve 8.1 civarında diyebiliriz.

O halde sorumuza bakalım;

Beşin karekökü, kökten tam olarak çıkarılamadığı için irrasyonel bir sayıdır.

Bir sayıdan 5 çıkardığınızda, 2 ile 3 arasında veya 2,1 civarında bir değer elde edersiniz.

mükemmel şans :)

<<<<<<<<< aysenurfdnc <<<<<<<<<<<

#Optimum

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...