0 votes
in Eğitim by (4.0k points)

1 Answer

0 votes
by (4.3k points)

Cevap vermek:

MERHABA :)

İnsanlar 31 Mart Olayı'nın 31 Mart 1909'da olduğunu zannediyor. Öte yandan olay miladi takvime göre 13 Nisan 1909'da yaşanıyor.

31 Mart Olayı miladi takvime göre 13 Nisan 1909'da, Rumi takvime göre ise 31 Mart 1325'te olmuştur. Meşrutiyet'in ilanından hemen sonra 31 Mart 1325'te çıkan isyana bu ad verilir. Hareket Ordusu tarafından bastırıldı. Bu doğru çünkü o gün oldu. Mevlana takviminde "31 Mart 1909" dediğimiz tarih aslında o yılın "13 Nisan"ı ile aynıdır. 31 Mart 1909'da dünyanın hiçbir yerinde isyan ve ayaklanma olmadı.

Bu doğru olsa da, birçok kişi bu isyanın 31 Mart 1909'da başladığı ve aynı gün bastırıldığı efsanesine hala inanıyor.

umarım başarılı olursun :)

İlk seçeneği seçerseniz, bu beni mutlu eder.

#ders çalışmaktan zevk al

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...