0 votes
in Eğitim by (4.0k points)

1 Answer

0 votes
by (4.3k points)

Merhaba diyerek başlamak istiyorum.

Cevap, Tutku Yayınları'ndan alınan dokuzuncu sınıf biyoloji kitabının 179. sayfasında.

"Aerobik solunum cihazlarında mitokondriyal bir organel vardır" diyen C seçeneği, sorumuzun doğru cevabını bize veren seçenektir. Şimdi cevabımızı detaylandıralım:

Birçok hayvan türü bataklık, mağara gibi yerlerde yaşadıkları için metan gazı üretirler.

Bazı arke türleri metan gazı üretebilir. Archaea mağara ve bataklık gibi yerlerde de yaşayabilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir.

B) Tuz göllerinde birçok türde hayvan ve bitki yaşar.

Archaea birkaç farklı türde tuz gölünde bulunabilir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğindedir.

D) Aerobik solunum cihazları mitokondri organelleri içerir.

Archaea'da mitokondri yoktur. Yani, C seçeneğinin cevabı doğru değil.

D) Diğer türlerin çoğunun öleceği zorlu ortamlarda yaşayabilir.

Archaea, zorlu koşullarda hayatta kalabilen canlılardır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir.

E) İş dünyasında çok farklı şekillerde kullanılabilir.

Archaea, ekonominin imalat sektöründe kullanılabilir. Bu, doğru cevabın E seçeneği olduğu anlamına gelir.

Bu, ikili adlandırmanın kullanılabileceği bir yoldur. "Bu ifadelerden hangisi doğrudur?" sorusuna yanıt olarak;

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

...