0 votes
in Eğitim by (4.0k points)

1 Answer

0 votes
by (4.3k points)

Cevap vermek:

Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin NATO'ya katılmasından birkaç gün sonra Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin (Polonya, Sovyetler Birliği, Çekoslovakya, Macaristan, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Romanya ve Arnavutluk) liderleri Varşova Paktı'nı imzaladı.

Açıklama:

Umarım bu yardımcı olmuştur, kendine iyi bak

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...