0 votes
in Eğitim by (4.0k points)

1 Answer

0 votes
by (4.3k points)

Papa Gül

Papa Rose, insanların en çok bildiği güllerden biridir.

Büyük, parlak çiçekleri vardır ve yaprakları kıpkırmızının koyu, koyu bir tonudur.

"Papa rose" tabiri, orijinali Fransızca olan şarkıyı alıp Türkçeye çeviren kişi tarafından kullanılmıştır. Şarkılarda bu kelime kullanılır.

Bu gün ve çağda, başka ülkelerden popüler şarkıların müziklerini ve sözlerini önceden izin almadan kullanmak kibarlık değildir. Teknolojinin ne kadar ilerlediği ile hangi şarkının hangi ülkeden ve hangi sanatçıdan geldiğini anlamak çok kolay. Bu kullanımlar kısa sürede ortaya çıkmakta ve hukuki sorunlara yol açmaktadır.

Şarkının adı nedir?

İnsan sesi veya koro için yazılmış, kısa bir şiire dayalı, ezgili, anonim türküler şeklinde veya beste sonucu oluşan sözlü eserler; şiir şarkının temelidir.

"Smile" şarkısı gerçekten ne söylemeye çalışıyor?

Smile'ın sözleri çoğunlukla mutluluk hakkındadır.

Mutlu tur.

Şarkının sözlerine bakacak olursak "Sokakta üzülme kimse gülmeyi unutmasın" gibi dizelerin olduğunu görebiliriz.

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

...