0 votes
in Eğitim by (4.0k points)

1 Answer

0 votes
by (4.3k points)

Merhaba:)

Kb => Üzgünüm demenin bir yolu.

Kısaltmalar ve bunları doğru yazma şekli:

TDK, Türk Dil Kurumu'nun kısaltmasıdır.

"Dr." "Doktor" anlamına gelir.

Türk Tarih Kurumu'nun kısaltması olan TTK.

AB, "Avrupa Birliği" anlamına gelir.

TBMM'nin açılımı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.

MEB'in açılımı Milli Eğitim Bakanlığı'dır.

TR, Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltmasıdır.

profesör denilen kişi.

Eğitim alanından birkaç örneğe bakalım:

DGS: Dikey Geçiş Sınavı

SBS: Seviye Tespit Sınavı

Kolejler ve Diğer Yüksek Öğrenim YKS Sınavı YKS

Temel Yeterlilik Testi, TYT'nin açılımıdır.

Alan Yerleştirme Testi, AYT'nin açılımıdır.

Uluslararası Öğrenci Sınavı, YÖS'ün açılımıdır.

YDS: Yabancı Dil Sınavı

Bu sınav Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı veya kısaca ALES olarak adlandırılır.

LGS, liseye giriş için yapılan bir sınavdır.

Kamu Personeli Seçme Sınavı genellikle KPSS olarak yazılır.

KPDS sınavı Kamu Personeli Dil Sınavı olarak adlandırılır.

PYBS, Ücretsiz Yatılılık ve Burslar Testi anlamına gelir.

#Helin

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...