0 votes
in Eğitim by (4.0k points)

1 Answer

0 votes
by (4.3k points)

ANADOLU'DA HALA YAŞATMAKTA OLAN SANAT VE EL SANATLARI arasında ağaç oymacılığı, dericilik vb. sayılabilir.

Camdan şekiller yapmak için ısı ve alev kullanmak.

Ateşte merdane ile sıcak cam sanatı, bakır tel işleme, çömlekçilik, değerli taş kesme, ebru sanatı, geleneksel giysili oyuncak bebek yapımı, bakırcılık, çatal bıçakçılık, camardi imgesi, alg yapmcı (Balama, Kabak kemane, Kanun, Ud, Ney), ini

Pişmiş topraktan duvar tabloları,

Kaşıkçılık, \sKilimcilik, \sTüfekçilik

Yöresel halhal ve bileklik yapımı

Dokuma, \sHasırcılık, \sHeykelcilik, \sSikkecilik

El becerilerini kullanarak kendi elleriyle ürettikleri, faaliyet ve eğlence amaçlı yapılan sanat dalıdır.

Bu üretimler hobi, zevk ve ticari amaclı olabilir.

Patlama el unutulmuş sanatlara yüz tutmuştur ama hala el sanatlarıyla uğraşan ustalar bulunmaktadır.

Bazı el sanatları yıllarca devam eden geleneklere göre.

El insan sanatları var olduğundan bu yana doğa şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır.

insanların yolcularını karşılama, giyme ve korunma gayesi güderek ortaya çıkmaya başladı.

Daha sonra gelişim gostererek doğa şartlarına gore el sanatları da ceşitlilik gostermiştir.

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...