0 votes
in Eğitim by (4.0k points)

1 Answer

0 votes
by (4.3k points)

Merhaba diyerek başlamak istiyorum.

Aşağıdaki linke tıklayarak sorunuza detaylı cevap alabilirsiniz.

Sorunuzu birkaç kelime ile cevaplayacak olsak şunları söylerdik:

Meleklerle ilgili iki Kur'an pasajını nasıl bulacağınız ve yazacağınız aşağıda açıklanmıştır:

1. "Aslında sabreder ve Allah'tan korkarsanız, sizinle meşgul olan 5000 meleğin saldırısına uğrasanız Rabbiniz size yardım eder." (Al-i İmran Suresi, 125. ayet)

2. Kur'an, "Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e karşı gelirse bilsin ki Allah, iman etmeyenlerin de düşmanıdır." "Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e, Mikail'e düşman olursa bilsin ki evreni de yaratan Allah'tır." (Bakara Suresi, 98. ayet)

3. Ayet, "Kadınları yaratanlar, Rahman'a kulluk eden meleklerdir" diyor. Yapılırken kendi gözleriyle mi görmüşler? Sözleri yazılacak ve söylediklerine cevap vermek zorunda kalacaklar. (Zuhruf Suresi, 19. ayet)

4. "Allah, kendisinden başka ilah olmadığına hakikaten şehâdet etti; melekler ve âlimler, kendisinden başka ilâh olmadığına doğrulukla şehâdet ettiler." O'ndan başka ilah yoktur, O her şeye kadirdir, her şeyi bilir." (Al-i İmran Suresi, 18. Ayet)

Kur'an-ı Kerim'de meleklerden bahseden pek çok ayet vardır. Kur'an-ı Kerim'in tercümesini okuyarak bu kısımlar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

İyi şanlar.

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...