0 votes
in Eğitim by (320 points)

1 Answer

0 votes
by (540 points)

Hakimiyet-i Milliye gazetesinin "Şeher-i Garabet" manşetini atmasına neden olan olay;

Musul raporu.

Açıklama:

Mondros Antlaşması'ndan sonra İngilizler bir dizi Mısır kentinin kontrolünü ele geçirdi. Neye göre gidiyorlar?

Musul, Antep, Urfa ve Maraş şehirleri onların kontrolüne girdi. Afyon, Eskişehir, Samsun, Merzifon, Batum ve İzmit şehirlerine de asker gönderdiler.

Mondros Mütarekesi'nden sonra Fransızlar bir dizi şehri ele geçirdi. Neye göre gidiyorlar?

O dönemde Fransızlar Adana, Mersin, Dörtyol ve Afyon'a hakimdi.

Mondros Mütarekesi'nden sonra Fransızlar bir dizi şehri ele geçirdi. Neye göre gidiyorlar?

Aynı zamanda İtalyanlar, Antalya ve Konya'nın da başındaydı.

Mondros Antlaşması'ndan sonra Yunanlılar yakınlardaki bir dizi şehri ele geçirdiler.

İzmir ve çevresinde Rumlar yaşıyordu.

Kurtuluş Savaşı sırasında olaylar ne zaman oldu?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da dönemin padişahı izin vermese de Kurtuluş Savaşı'nda ülkesi için canını vermeye hazır olduğunu gösterdi. 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan ayrılarak Samsun'a geldi. 19 Mayıs. Arada Türkiye'yi baştan başa dolaştı.

Çoğu tarihçi bu günün Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olduğu konusunda hemfikirdir. Aynı padişah Ulu Önder'e hem arama hem de tutuklama kararı vermişse de bu durum onun vatanını sevmesine ve onu kurtarmaya çalışmasına engel olmadı.

Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi'ni bir araya getirerek Anadolu'yu Milli Mücadele'ye hazırlamaya başladı.

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

...