0 votes
in Eğitim by (4.7k points)

1 Answer

0 votes
by (4.6k points)

İslam ne zamandır var?

Yedinci yüzyılda Peygamber Muhammed (as) tarafından başlatıldı. İnananlara inananlar (inananlar) veya Müslümanlar (Allah'a itaatkâr) denir.

İslam kurulduğu sırada Orta Asya, Gokturks, Hintliler, Çinliler, Japonlar ve Sassanidler gibi birçok farklı eyalete ev sahipliği yapıyordu.

Bu eyaletlerin her birini Türk ve Türk olmayan devletlere ayırdığımızda, tek Türk devletinin Goktuun devleti olduğunu görüyoruz.

l. Goktürk Devleti: -Founder: Bumin Kagan -Papital: Otuken -Avar devleti sona erdi ve Goktürk Devleti başladı.

Sonra Çin tarafından devralındı. LL.Goktürk Devleti (Kutluk): Kurucu: Kutluk Khan

Kutluk Khan şu anda Kırgız halkından sorumluydu. Bu süre zarfında Çin'e 46 geziye çıktı. Otken başkentti.

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...