0 votes
in Eğitim by (4.7k points)

1 Answer

0 votes
by (4.6k points)

Merhaba;

İsimleri U Mektubu ile başlayan şeylerin isimlerini öğrenelim;

  • Uçurtma Razor Uçak uyku çuval
  • Tether Sod Sastrolabe Sufo
  • Alfabemizin 29 farklı harf var. U harfi, alfabenin tepesinden 25. sırada. Türk'teki tüketim mallarının birçok adı yok.
  • Alfabenin sırası aşağıdaki gibidir:

A - b - c - ç - d - e - f - g - ° - h - i - i -j - k - l - m - n - o - p - r - s - s -t -t - u - Ü - v - y - z

Adı U ile başlayan hayvan hakkında bilgi U.

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Feb 23 in Eğitim by Ros (4.0k points)
...