0 votes
in Eğitim by (4.7k points)

1 Answer

0 votes
by (4.6k points)

Merhaba

Peygamberimiz İslam'ın mesajını yayan kişiydi. Görevinin ilk üç yılında, Peygamberimiz etrafta gizlice girip insanları İslam'a davet etmek zorunda kaldı. Çünkü insanlar çok fazla coşku ile cevap vermişlerdir.

Lütfen sorumuza ayrıntılı bir cevap ekleyin.

İyi şanlar.

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...