0 votes
in Eğitim by (4.6k points)

1 Answer

0 votes
by (4.7k points)

Akustik tekrar, bir cümle veya paragraf bağlamında bir kelimeyi, bir eki veya bir cümleyi tekrar etme uygulamasıdır. Ana amacı hikayeyi daha güçlü hale getirmektir.

Bunu göstermek için gerçek hayattan bir örnek kullanalım:

"Güzel kız dışarıdayken başka bir güzel kız görmüş. Ah, o güzel kadını görünce ne güzel olmuş!"

"Gözler, bakan gözler, izleyen gözler" defalarca söylendi. "İzleyen gözler."

"Çobanlar ağlasın çünkü sürülerinin yiyecek otları kalmadı. Bülbül, madem ev diyeceğiniz bir yeriniz yok, ağlamalısınız."

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Feb 24, 2023 in Eğitim by Alvin (4.3k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
...