0 votes
in Eğitim by (4.7k points)

1 Answer

0 votes
by (4.6k points)

İmam'a bağlı olarak daha uzun veya daha kısa sürse de, çoğu insan bayram duasını otuz dakika içinde bitirebilir. Hep birlikte, bu otuz dakika.

Merhaba ve uğradığınız için teşekkürler!

Aşağıdakileri içeren bayram duası hakkında net ayrıntılar vermek için elimizden geleni deneyelim:

Bayram duasında iki rak'ah var.

 • Eid duası sabahın erken saatlerinde, bu yüzden erken uyanmak, en iyi kıyafetlerinizi giymek, kendinizi temizlemek ve camiye yürürken parfüm giymek önemlidir.
 • Duanın ilk kısmı olan ilk Rak'ah sırasında niyet yapılır ve dua "İmam'ı takip ettim" sözleriyle başlar.
 • İlk Takbir'i başlatan "Allah en büyük" dedikten sonra "subhanake" diyoruz.
 • İkinci ve üçüncü Takbirs söylendikten sonra ellerimizi yanlarımıza koyduk.
 • Dördüncü Takbir söylendikten sonra, eller birbirine bağlanır, Euzu Basmala çizilir ve hala söylenmesi gereken dualar Fatiha'dan sonra söylenir.
 • İlk olarak, bir ruku yapın ve sonra eğil. Birisi düz oturduğunda, ikinci bir secde pozisyonundadır.
 • İkinci Rak'ah'ın başlangıcında ayakta durma eylemi yapılır.
 • Fatiha ve Suras'tan biri bundan sonra tekrar söylenir.
 • Birinci, ikinci ve üçüncü takbirler bittikten sonra, eller yanlara taşınır.
 • Dördüncü Takbir'den sonra eller artık kaldırılmıyor ve Ruku durmadan yapıldı.
 • Yere iki düşme var.
 • Bu son Rak'ah olduğundan, oturup Duaları tekrarlıyoruz Ethiyyatu Allahermme Salli Barik ve Rabbana.
 • Sağ ve soldaki insanlara merhaba dedikten sonra Allah'a dua ediyoruz.

Çalışmanın tadını çıkarın :)

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Feb 24 in Eğitim by Alvin (4.3k points)
0 votes
1 answer
asked Feb 24 in Eğitim by Alvin (4.3k points)
0 votes
1 answer
asked Feb 24 in Eğitim by Alvin (4.3k points)
0 votes
1 answer
asked Feb 24 in Eğitim by Alvin (4.3k points)
0 votes
1 answer
asked Feb 24 in Eğitim by Ros (4.0k points)
...