0 votes
in Eğitim by (4.6k points)

1 Answer

0 votes
by (4.7k points)

Budizm'in Taoizm'i, Taoizm'in Budizm'i etkilediğine dair işaretler var.

bir tanrıya veya tanrılara inanmamak

Adalete doğru ilerlemenin ve iyi olmanın doğru şeyler olduğunu düşünme biçimi.

Ölümden sonra farklı bir şekilde Dünya'da hayata geri dönme şansı

Kadın ve erkeğe nasıl davranıldığı arasında hiçbir fark yoktur.

Taoizm ve Budizm, özellikle Güney Asya ülkelerinde insanların takip ettiği dinler veya düşünce biçimleridir. Taoizme göre Budizm yaklaşık 2000 yıl önce başlamıştır. Dolayısıyla Budizm'in Taoizm üzerinde bir etkisinin olması mantıklı ve şimdiye kadar konuştuklarımız da durumun böyle olduğunu gösteriyor.

Budist doktrini, Nirvana'ya ulaşmak ve tüm zihinsel acılara son vermek için dört asil gerçeği anlamanız ve sekiz katlı yolu yürümeniz gerektiğini söyler. Nirvana'ya ancak bu şekilde ulaşılabilir.

Budizm'i benzersiz kılan şeylerden bazıları nelerdir?

Budizm, Buda'nın öğretilerine dayanan bir dindir.

Bu, günümüz dünyasında, özellikle Hindistan ve Çin gibi yerlerde yaygındır.

Sekiz Katlı Yol, doğru bakış, doğru arzu, doğru konuşma, doğru eylem, doğru yaşam, doğru çaba, doğru dikkat ve doğru konsantrasyondan oluşur. Bir kişi hayatını bu kurallara göre yaşarsa, en yüksek seviyeye ulaşma şansı vardır.

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Feb 24 in Eğitim by Alvin (4.3k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
...