0 votes
in Eğitim by (320 points)

1 Answer

0 votes
by (540 points)
Doğru cevap olan sağ elini kullanıyor. Yani sağ eliyle yapıyor.

"Sağ Elli", sağ eliyle yazan veya çizen kişileri ifade eder.

Birisi "solak" olduğunda, bu onun baskın elinin sol el olduğu anlamına gelir.

-Resimlere yakından bakarsanız Atatürk'ün sağlak olduğunu görebilirsiniz.

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

...