0 votes
in Eğitim by (4.6k points)

1 Answer

0 votes
by (4.7k points)

Karşılıklı kenarların birleştirilmesiyle oluşan düzgün altıgendir. Kenarlar bir araya getirildiğinde, hepsi aynı boyutta olan altı üçgen oluştururlar.

Düzgün bir altıgenin alanını bulmak için, herhangi bir kenarın karekökünü alıp 3 ile çarpabilir, 4'e bölebilir ve sonucu 6 ile çarpabilirsiniz.

6(a23)/4 sembolü ile gösterilir.

Tabanın yüzey alanını nesnenin yüksekliğiyle çarparak hacmi hesaplayabilirsiniz.

Taban alanı= 3√3·a²/2

Hacim= 3√3·a²·h/2

Düzgün bir altıgenin çevresini bulmak kolaydır, çünkü bu, üç kenarı da aynı uzunlukta olan bir üçgendir. Kaç tane iç açı olduğunu bulmak için (n-2)180 gibi bir formül kullanabilirsiniz.

Umarım iyi yaparsın.

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...