0 votes
in Eğitim by (320 points)

1 Answer

0 votes
by (540 points)
Türkçe dışındaki dillerde de farklı sohbet kısaltmaları bulunmaktadır.

Türkçeyi örnek verecek olursak bir kısaltma olan "hello" yerine "slm" deriz.

"Ne Haber" yerine "naber" veya "nbr", "merhaba" yerine "mrb" diyebilirsiniz.

İngiliz dili için de benzer kısa biçimler vardır.

Örneğin, "r" "var", "u" "siz", "cuz" "çünkü", "4" "için" ve "pls" "lütfen" anlamına gelir.

Liste daha da uzatılabilir.

"PP" kelimesi, İngilizce'deki bir kısaltmanın başka bir örneğidir.

Profil Fotoğrafı veya Profil Resmi olarak da adlandırılabilir.

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...