0 votes
in Eğitim by (320 points)

1 Answer

0 votes
by (540 points)

Merhaba,

I harfi ile başlayan bazı şeylere hızlıca göz atarak başlayalım:

arp olarak:

Türk dili onu alfabenin 11. harfi olarak kullanır.

Bir sesli harf gibi geliyor.

İnsanlar onu daha tanınmış ünlülerden biri olarak düşünüyor.

Öte yandan, Türk Dil Kurumu'nun Büyük Türkçe Sözlüğü'ne göre mal, "farklı amaçlarla kullanılan her şey"dir.

Şimdi "ben" ile başlayan bazı şeylere bakalım:

günün 1. ışığı

2. ızgara

3. Odalar için ısıtıcılar

4. Ihlamur

5. ıslak mendil

6. ıspanak

7. Geceleri el feneri

İsimleri I harfi ile başlayan kelimeler içeren şeylere örnekler vermek mümkündür.

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Feb 23 in Eğitim by Sandra (4.7k points)
0 votes
1 answer
asked Feb 23 in Eğitim by Sandra (4.7k points)
0 votes
1 answer
...