0 votes
in Eğitim by (4.7k points)

1 Answer

0 votes
by (4.6k points)

Merhaba!

Filozof nasıl bir insan ya da şeydir?

Felsefe alanında öncü düşünürler, alanın gelişimine önemli katkılarda bulunan ve felsefi konulara odaklanan kişilerdir.

Filozofların hepsi bazı yönlerden aynıdır:

İyi miktarda şüphe ve merakları var.

İnsanlar zamanla öğrendikleri ve yaptıkları şeyler sonucunda değişirler.

Diğer birçok insanın fikirlerinden etkilenebilirler.

Etraflarında olup biten şeylere ve faaliyetlere güvenmezler.

Nedenini felsefi düzeyde bilmek istiyorlar.

Kesin veya net bir bilgi yok.

Tahminler yapmaya ve birbirleriyle tartışmaya devam ettiler.

sizce nasıl yapılmalı

Bunun doğru olmayabileceğini düşünmeye istekli olmalı ve gerçeğin ne olduğunu anlamaya çalışmalıdırlar.

#iyi şanslar

#iyi şanslar

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Feb 23 in Eğitim by Thompson (4.6k points)
0 votes
1 answer
asked Feb 23 in Eğitim by Sandra (4.7k points)
0 votes
1 answer
...