0 votes
in Eğitim by (320 points)

1 Answer

0 votes
by (540 points)
Merhaba:)

"Adres başlığı" terimi, yaşadığınız yerin adresini en doğrudan ve tam haliyle yazmak anlamına gelir.

Bunun için fatura kullanabilirsiniz.

Ayrıca adres başlığı, satın aldığınız bir ürünün gönderilmesini istediğiniz adresi yazdığınız yerdir.

Bu kelime, insanlar çevrimiçi alışveriş yaparken çokça karşımıza çıkıyor.

Bir adres eklediğinizde, başlığa adlar yazarak adresin daha fazla karışmasını önleyebilirsiniz.

İyi şanlar

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Feb 24 in Eğitim by Alvin (4.3k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
...