0 votes
in Eğitim by (4.0k points)

1 Answer

0 votes
by (4.3k points)
Gerçek şu ki, bu sorunun her şeyi kapsayan tek bir yanıtı yok. Buna rağmen, cevaplamanın standart bir yolu var. Çoğu standart su bardağı 250 mililitreye kadar su tutabilir.

Önce 1,5 litrenin kaç mililitre olduğunu bulursak sorunun cevabını çok daha kolay bulabiliriz.

1 litre 1000 mililitreye eşittir.

1000 ile çarpılan 1,5 litre 1500 mililitre verir.

Bir bardak su 250 ml kadar su tutabilir.

1500'ü 250'ye bölün, bu altı bardak suya eşittir ve cevabı alırsınız.

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

...