0 votes
in Eğitim by (4.0k points)

1 Answer

0 votes
by (4.3k points)

Cevap vermek:

Bu şiir, İkinci Yeni Şiir hareketinden etkilenmiştir, özellikle Afrika'da, tıpkı birçok güzel çiçeğin adı gibi, tüm toprağın iyi bilinen Knk kırmızısıyla çiçek açtığı yer. Beni saran havan var, bu da onu daha değerli kılıyor. Nefes al ki sabah aydınlansın.

Tanım:

Bir kitaba "klasik roman" demek ne anlama gelir ve klasik roman hangi özelliklere sahiptir?

• Klasik sanatçılar mantığa ve sağduyuya çok önem verirler ve hatta duygularını yönlendirmek için akıllarını kullanırlar. Bu durum klasik sayılan kitaplarda da görülmektedir.

• Zaman kavramının üç farklı bölümü vardır. Yani geçmiş hem şimdi hem de gelecekte şimdidir.

• Klasik kitap üç bölüme ayrılmıştır: başlangıç, orta ve son.

Dostoyevski, Tolstoy, Balzac ve Victor Hugo, eserleriyle tanınan ilk romancılardan sadece birkaçıdır.

• Türk edebiyatında geleneksel roman formatında yazılan ilk kitap olarak bilinen Aşk Memnu'yu Halit Ziya Uşaklgil yazmıştır.

Bir kitap cevaptır.

Sözlüğe göre kitap, karton kapaklı veya kapaksız, basılı veya el yazısıyla yazılmış kağıt sayfalardan oluşan bir koleksiyondur. Yine de, bir kitap farklı insanlar için farklı şeyler ifade edebilir. Bazıları için kitap, yaratıcılığı ifade etmenin bir yoluyken, diğerleri için bir fikir kaynağıdır.

Farklı kitap türleri nelerdir?

Pek çok farklı türde kitap vardır ve bunları ne hakkında olduklarına ve nasıl bir araya getirildiklerine göre gruplara ayırabilirsiniz. Şimdi bunlardan birkaçına bakalım.

• Çocuklar için bir kitap

• Bir şiir kitabı

• Bilim

• Girişim

• Edebiyat

• Öğretmek için tasarlandı

• Psikoloji

• Gelir

• Araştırma hakkında bir konuşma

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...