0 votes
in Eğitim by (4.6k points)

1 Answer

0 votes
by (4.7k points)
Merhaba,

Eşanlamlılar, aynı anlama gelen ancak farklı şekillerde yazılan kelimelerdir.

Yetenek ve yetenek birbirinin yerine kullanılabilen kelimelerdir.

Bu ifadelerden bazılarını işe koyalım:

Öğrenciler sınıf arkadaşları ve öğretmenlerinin önünde neler yapabileceklerini gösterdiler.

Küçük kız başından beri müzikte iyiydi.

"Yetenek" ve "yetenek" ile aynı anlama gelen başka kelimeler kullanırsak, bu ifadelerin anlamının değişmeyeceği açıktır.

Umarım faydalı bulmuşsundur. İyi şanlar.:)

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Feb 24 in Eğitim by Ros (4.0k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Feb 24 in Eğitim by Alvin (4.3k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Feb 24 in Eğitim by Alvin (4.3k points)
...