0 votes
in Eğitim by (4.6k points)

1 Answer

0 votes
by (4.7k points)
Her halükarda benim için ne önemi var? yazsalar daha iyi olur Bunun sebebini anlamak kolay. Bu durumda soru eki "ne" kelimesidir. Ayrı bir bölümde soru eklerini bulabilirsiniz.

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...