0 votes
in Eğitim by (4.6k points)

1 Answer

0 votes
by (4.7k points)

Kural U, birbirine zıt ve birbirine paralel doğrulara sahip iki açının toplamının 180 dereceye eşit olduğunu söylüyor.

Z harfinin kuralı, harfin karşı taraflarındaki çizgiler de aynı olduğu sürece bir ucunun diğerinin aynı olduğunu söyler.

Bir kalem ucunu oluşturan üç noktanın toplamı 360'tır ve zıt yönlerde giden çizgiler birbirine paraleldir.

M kuralı, iki çizgi birbirine paralel olduğunda, yönü sağa bakan açıların yönü sola bakan açılarla aynı olduğunu söyler.

Size kolaylık sağlamak ve daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için bazı resimler de ekledim.

KEYİFLİ ÇALIŞMALAR..!

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Feb 23 in Eğitim by Thompson (4.6k points)
0 votes
1 answer
asked Feb 23 in Eğitim by Sandra (4.7k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
...