0 votes
in Eğitim by (4.6k points)

1 Answer

0 votes
by (4.7k points)

Merhaba;

SAYE, SILHOUETTE, ROFLE yerine gölge kelimesi kullanılabilir.

De ki: Koruma, yardım ve barınma demektir.

Örnek cümleler:

Abimin yüzündeki minnet ifadesi bende ölecekmişim gibi hissettirdi.

Gece karanlığına baktığımda, beni çok korkutan bir şey gördüm.

Bu kelime Fransızcadan gelmektedir fakat artık dilimize de girmiştir. Ayrıca saç boyamanın bir yolu anlamına da gelebilir.

Örnek cümleler:

Belki de saçını boyatması gerektiğini düşündü.

Öne çıkmak için saçını yaptırdığı salona gitmek üzereydi.

Bölgemizdeki kuaför çok kaliteli vurgular yapıyor.

Bu kelime ilk olarak Fransızca'da kullanılmıştır, ancak şimdi İngilizce'de de kullanılmaktadır. "Gölge" ve "siluet" kelimeleri üzerinde oynuyor.

Örnek cümleler:

Gece geç saatlerde, o kalabalık sokakta yürürken, diğer kaldırımda yürüyen küçük bir çocuğun ana hatlarını gördüm.

O gecenin ilerleyen saatlerinde kardeşimin şeklini gördüğümde sırtımdan aşağı bir ürperti hissettim.

"Gölge", "siluet" için başka bir kelimedir.

Korku filmleri yapmak için birçok siluet çalışması yapılır.

Eşanlamlılar, aynı anlama gelen ancak farklı şekillerde yazılan kelimelerdir. Eşanlamlılar, aynı anlama gelen ancak farklı yazılışları olan kelimelerdir.

Ayrıca eş anlamlılar e eşanlamlılar olarak da adlandırılır.

"Güzel" ve "çirkin", "hoş" ve "kötü", "zevk" ve "mutluluk", "kafiye" ve "kafiye", "kırmızı" ve "kızıl" ve "zevk" gibi kelimeler

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Feb 24, 2023 in Eğitim by Alvin (4.3k points)
0 votes
1 answer
asked Feb 24, 2023 in Eğitim by Alvin (4.3k points)
0 votes
1 answer
asked Feb 24, 2023 in Eğitim by Ros (4.0k points)
0 votes
1 answer
asked Feb 23, 2023 in Eğitim by Thompson (4.6k points)
...