0 votes
in Eğitim by (4.7k points)

1 Answer

0 votes
by (4.6k points)

MERHABA

Bu dört fikirle ilk Türk devletleri kuruldu. Dört kısım insanlar, özgürlük, bir ülke ve hukukun üstünlüğüdür.

çalışmanın tadını çıkarın

#KüçükDoktor

#xTaex

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...